در حال نمایش 3 نتیجه

کوپلینگ هیدرولیک آهنی

کوپلینگ هیدرولیک آهنی کوپلینگ آهنی تسهیل کننده انتقال مواد بین دو لوله یا شیلنگ می‌باشد. در صنعت هایی از جمله

کوپلینگ هیدرولیک استیل

کوپلینگ هیدرولیک استیل کوپلینگ استیل تسهیل کننده انتقال مواد بین دو لوله یا شیلنگ می‌باشد. در صنعت هایی از جمله

کوپلینگ هیدرولیک گوشواره ای-کم لاک

کوپلینگ هیدرولیک گوشواره ای کم لاک یا کوپینگ گوشواره ای تسهیل کننده انتقال مواد بین دو لوله یا شیلنگ می‌باشد.